0911182890 / plastickpoprad@gmail.com

odvádzanie odpadovej vody

 
 
Úvod > Návody > Odvádzanie odpadovej vody
 

Odvádzanie odpadovej vody

Domová kanalizácia sa skladá zo zberných potrubí veľkých rozmerov (ústia do nich všetky kanalizačné rúry) a z podzemného potrubia pripojeného na verejnú kanalizačnú sieť. V súčasnosti sa najviac používajú systémy, ktoré sú ľahké, trvanlivé a dajú sa jednoducho inštalovať a také sú z PVC materiálu. (Kanalizačný systém)

Materiál a príslušenstvo

V súčasnej dobe sa používajú najviac plastové potrubia, ktoré už vytlačili predtým bežne používané materiály napr. liatinu, kameninu... . Plastové potrubia sa vyrábajú z PVC (polyvinylchloridu) alebo PP (polypropylénu). Takéto rúry sa spájajú zasúvaním do seba keďže obsahujú hrdlo a tesnosť spojov zabezpečujú gumové tesnenia. Na ich spojenie nie sú potrebné špeciálne a drahé stroje, postačí vám obyčajné mazivo, s ktorým pretriete gumové tesnenia, aby sa vám rúry a tvarovky do seba ľahšie zasúvali. (mazivo) , (plastové rúry)

V rodinných domoch sa používajú dimenzie rúr DN 110, DN 125 a DN 160. Zvyčajné dĺžky potrubí začínajú pri 500 mm a siahajú až do 3 000, prípadne 5 000 mm. Doplňujúcim inštalačným materiálom sú rozličné tvarovky ako kolená a odbočky s rôznymi uhlami, spojky, zátky do hrdlových trubiek, čistiace trubky, redukčné kusy, poklopy, dná šácht, teleskopické kryty a prípojky na existujúce rúry z kameniny alebo liatiny.

 

Inštalačné pokyny

Pri všetkých potrubiach odpadovej vody treba dbať na dostatočný spád 1 až 2 cm/m.
Aby sme zabránili upchaniu úsekov kanálov, mali by sme sa čo najviac vyhýbať  kolenám s uhlom 90°. Ďalej treba naplánovať dostatočný počet čistiacich kusov – rúr, ktoré majú na vrchnej strane čistiaci otvor. Zmysel má aj revízna šachta na najhlbšom mieste zberného potrubia, dá sa ňou tiež prečisťovať potrubie. (čistiace kusy) , (revízne šachty)

Tiež treba dbať na dimenzie potrubia, pretože pri príliš nízkom priereze potrubia dochádza k obťažujúcemu hluku. Kanalizačné potrubie sa naplní odpadovou vodou a vzniknutý podtlak môže celkom vysať sifóny, čo sa prejavuje kloktaním. Ak zase zvolíme príliš veľký priemer, tak množstvo vody nestačí na odplavenie nečistôt z potrubia a potrubie sa môže ľahko upchať.

Rúrové spoje sa tvoria zasúvacími hrdlami, v ktorých je vložené krúžkové tesnenie. Konce hrdiel musia byť nasmerované proti smeru tečenia.

Pri zastrčení hladkého konca rúry do objímky sa O-krúžok roztiahne a vtlačí na svoje miesto. Aby sa koniec rúry dal ľahšie vtlačiť, treba predtým O-krúžok natrieť špeciálnym klzným prostriedkom. (klzný prostriedok)

Ak je kanalizačná rúra príliš dlhá, tak ju jednoducho skrátime odrezaním a obrúsením na požadovaný rozmer. Obrázok nižšie.

rezanie PVC rúrybrúsenie PVC rúryOprava existujúcich potrubí
Jednou z veľkých výhod plastových rúr je, že ich môžeme bez problémov svojpomocne vymeniť. Dajú sa ľahko prirezať pílkou s jemnými zubami (píla na kov, dierovacia píla alebo elektrická chvostová píla) a spojiť s existujúcim potrubím. Ani tesné pripojenie k rúram z iného materiálu nie je problém, ak použijeme zodpovedajúci adaptér. Vo všeobecnosti je dôležité, aby sme pritom dodržali spád a usporiadanie objímok zo starej rúry.

 

 

 

 

 


Pri výmene chybnej časti potrubia sa rúra najskôr na mieste poškodenia oddelí aj s trochou „tela“ a vyhotoví sa príslušná kanálová základná rúra . Prefabrikované konce rúr sú skosené (zošikmené), aby sa dali ľahšie vsunúť do objímok. Odpílené rúry môžeme zošikmiť sami pomocou jemného pilníka Aby v rúre nezostalo nič visieť a nevznikli žiadne vírenia, skosíme pre istotu zľahka aj vnútorné hrany reznej plochy

 

 

 

 

 

 

Vsunutie odbočky

Tento obrázok schematicky ukazuje, ako sa vkladá nová odbočka. (kanalizačné odbočky)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrechodNa tomto obrázku je znázoenený prechod potrubia z kameniny alebo liatiny na hladkú PVC kanalizačnú rúru. (prechod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oprava prasknutej rúryNa tomto obrázku môžete vidieť opravu kanalizačnej rúry pomocou pres